Termeni și condiții

Societatea comercială

AGROFORTEL, S.R.O.

cu sediul la Jaurisova 515/4, 140 00 Praga 4 - Michle

CIF: 06410499

înregistrată în Registrul comercial deținut de Curtea Municipală din Praga, Secțiunea C, dosarul 281675

pentru vânzare de bunuri prin magazinul online situat pe adresa de Internet www.agrofortel.ro

 

        1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Acești Termeni și condiții (în continuare Termeni și condiții) ai companiei AGROFORTEL, S.R.O., cu sediul la Jaurisova 515/4, 140 00 Praga 4 - Michle, CIF: 06410499 (în continuare vânzătorul) reglementează, înconformitate cu prevederile § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil, astfel cum a fost modificat (denumit în continuare „Codul civil") Drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg din sau în legătură cu Contractul de cumpărare (în continuare "Contractul de cumpărare") Încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de Vânzător pe site-ul web situat la adresa de Internet www.agrofortel.ro (denumit în continuare „site web"), Și asta prin interfața site-ului (în continuare "interfața site-ului web a magazinului„).

1.1.Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care o persoană care intenționează să cumpere bunuri de la Vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează pentru a comanda bunuri în cursul activității sale comerciale sau în cadrul propriei sale afaceri. 

1.2. Dispoziții de derogare de la acești Termeni și condiții pot fi convenite în contractul de vânzare. Dispozițiile de derogare de la contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile acestor Termeni și condiții.

1.3 Prevederile Termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și Termenii și condițiile sunt redactate în limba română. Contractul de cumpărare poate fi încheiată în limba română.

1.4 Vânzătorul poate modifica sau completa textul Termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg pentru perioada de aplicare a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

 

2.CONTUL DE UTILIZATOR

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site-ul web, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (în continuare „contul de utilizator”). Dacă interfața web o permite, cumpărătorul poate face o comandă de bunuri și fără înregistrare direct de pe interfața web a magazinului.

2.2. Când se înregistrează pe site-ul web și comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și adevărate. Cumpărătorul este obligat să își actualizeze datele personale introduse în contul de utilizator la orice modificare a acestora. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comanda produselor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator de către terți.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu folosește contul său de utilizator mai mult de 2 ani sau, în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care decurg din contractul de cumpărare (inclusiv Termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul a fost familiarizat cu faptul că, este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în orice moment, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentului hardware și software al Vânzătorului, eventual întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

 

3.ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

3.1. Toate prezentările bunurilor plasate pe interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste mărfuri. Prevederile § 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile mărfurilor individuale și costurile de returnare a bunurilor, dacă aceste bunuri nu pot fi returnate prin poștă. Prețurile mărfurilor includ TVA și toate taxele aferente.  Prețurile mărfurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului.  Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții negociate individual.

3.3. Interfața web conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor menționate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează un formular de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține informații despre:

3.4.1. bunurile comandate (mărfurile comandate sunt „introduse” de cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),

3.4.2. metoda de plată a prețului de achiziție, informații despre metoda de livrare a bunurilor comandate și

3.4.3. informații despre costurile asociate livrării de bunuri (denumite în continuare „comandă”).

3.5. Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să modifice datele introduse în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe „Finalizează comanda". Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul confirmă cumpărătorului această primire prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în contul de utilizator al acestuia sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a cumpărătorului„).

3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile de livrare estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător apare odată cu confirmarea comenzii (acceptarea), care este trimisă de către Vânzător către Cumpărător prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului. 

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile telefonice) sunt suportate de cumpărător, și nu diferă de tariful standard.

 

4.PREȚURI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

4.1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în cadrul contractului de achiziție, pot fi plătite de cumpărător în următoarele moduri:

                -        în numerar la livrare, la locul specificat de cumpărător în comandă;

                -        prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. cont 1003630002/2700, banca UniCredit Bank Czech republic and                           Slovakia, a.s. (denumite în continuare „contul bancar al vânzătorului„);      

                -        online cu cardul;

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul are obligația să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării mărfurilor.

4.3. Vânzătorul nu îi solicită Cumpărătorului să plătească un avans sau alte plăți similare. Aceasta nu aduce atingere prevederilor art. 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de plată a prețului de achiziție în avans.

4.4. În cazul plății în numerar la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. În cazul plății online fără numerar, prețul de achiziție este scadent până la 7 zile după confirmarea contractului de cumpărare.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al bunurilor specificând la plată și identificatorul de plată. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei relevante în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, mai ales dacă cumpărătorul nu confirmă comanda (art. 3.6), să solicite plata completă de achiziție înainte de expedierea mărfurilor către cumpărător. Prevederile § 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

4.7. Nu pot fi combinate reduceri la prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului.

4.8. Dacă este un lucru obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este stipulat de regulamente legale general obligatorii, Vânzătorul va emite Cumpărătorului cu privire la plățile efectuate în baza Acordului de Cumpărare. o factură. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată.  Vânzătorul va emite cumpărătorului o factură dupăplata integrală a prețului bunurilor și o va trimite în format electronic la adresa de e-mail a cumpărătorului.

4.9. În temeiul Legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze online veniturile primite la administrația fiscală; în cazul unei defecțiuni tehnice, cel mult în 48 de ore.

 

5. RETRAGEREA DIN CONTRACT

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, în conformitate cu dispozițiile § 1837 din Codul civil, nu este posibil, printre altele, să se retragă dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de dorința cumpărătorului sau personalizate, contract de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte mărfuri după livrare, dintr-un contract de cumpărare de bunuri ambalate pe care cumpărătorul le-a scos din ambalaj și din motve de igienă nu pot fi returnate, precum și din contractul pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau program de calculator, în cazul în care a deteriorat ambalajul original.

5.2. Dacă nu este cazul menționat la art. 5.1. din Termeni și condiții sau în orice alt caz în care nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare, cumpărătorul are în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, iar în cazul în care contractul de cumpărare este de mai multe tipuri de bunuri sau de livrare parțială repetată, această perioadă începe să decurgă de la data primirii ultimei părți de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată în punctul precedent. Pentru retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul model de retragere furnizat de vânzător, care este atașat la Termeni și condiții. Retragerea din Contractul de cumpărare poate fi trimisă de către Cumpărător la adresa sediului Vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului agrofortel@agrofortel.ro

5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.2. din Termeni și condiții contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate Vânzătorului de către Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la trimiterea retragerii din contract. În cazul, în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costul returnării mărfii către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin natura sa pe cale poștală normală.

5.4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.2. din Termeni și condiții, Vânzătorul va rambursa cumpărătorului suma primită de la acesta în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din Contractul de cumpărare în aceeași formăcum a primit-o de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a rambursa avansul oferit de Cumpărător la returnarea mărfurilor de către Cumpărător sau altfel, în cazul în care Cumpărătorul este de acord și nu suportă costuri suplimentare pentru Cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul nu este obligat să ramburseze suma plătită de cumpărător înainte ca acesta să returneze mărfurile sau să dovedească că mărfurile au fost trimise vânzătorului.

5.5. Vânzătorul are dreptul de compensare unilaterală în cazul unui prejudiciu adus bunurilor chiar și împotriva cererii Cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție.

5.6. În cazurile în care cumpărătorul are în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în orice moment, până când cumpărătorul nu primește mărfurile. În acest caz, Vânzătorul returnează prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, prin transfer fără numerar în contul desemnat de Cumpărător.

5.7. Dacă un cadou este furnizat cumpărătorului împreună cu bunurile comandate, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția ca, dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou încetează să fie valabil iar cumpărătorul este obligat să întoarcă împreună cu bunurile comandate și cadoul oferit.

 


6.TRANSPORT ȘI LIVRARE

6.1. Dacă modul de transport este negociat pe baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și eventualele costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

6.2. Așa cum Vânzătorul este obligat în temeiul Contractului de cumpărare să livreze mărfurile la locul specificat de Cumpărător în comandă, Cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare.

6.3. În cazul, în care din vina Cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor, costuri asociate cu alte metode de livrare.

6.4. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de defecte, să notifice acest lucru transportatorul imediat. În caz de constatare a unei încălcări a ambalajului coletului, care indică intrarea neautorizată în colet, cumpărătorul nu are obligația să preia coletul de la curier.  Acest lucru nu afectează drepturile Cumpărătorului de răspundere pentru defecte de bunuri și alte drepturi ale Cumpărătorului care rezultă din reglementările legale în general obligatorii.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale Vânzătorului, dacă acestea sunt emise de vânzător.

6.6. Marfa va fi expediata in maxim 3 zile lucratoare de la comanda. Livrarea depinde de locație și de transportator, dar nu va depăși 5 zile lucrătoare.

 

7.DREPTURILE LA PERFORMANȚĂ DEFECTUOASĂ

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile provenite din performanța defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale general obligatorii (în special dispozițiile § 1914-1925, § 2099 - 2117 și § 2161 - 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll., privind dreptul consumatorilor, cu modificările ulterioare).

7.2. Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că bunurile nu au defecte la primire. În special, Vânzătorul este răspunzător Cumpărătorului că la momentul în care Cumpărătorul a primit bunurile:

7.2.1. acestea au proprietățileagreate de ambele părți, iar în absența unui acord, acesta are caracteristicile descrise de vânzător sau producător sau așteptate de cumpărător cu privire la natura mărfurilor și la publicitatea, care le-a fost realizează;

7.2.2. mărfurile sunt potrivite pentru scopul pe care vânzătorul le menționează sau pentru scopul la care sunt utilizate de obicei mărfuri de acest fel,

7.2.3. bunurile corespund calitativ sau ca design eșantionului sau modelului convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinat în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit,

7.2.4.    mărfurile au o cantitate, măsură sau greutate corespunzătoare și

7.2.5. mărfurile respectă prevederile legale.

7.3. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile sunt considerate ca fiind defecte în momentul primirii. Termenul de livrare pentru bunurile aflate in stoc este stabilit la 5 zile de la primirea platii, in cazul rambursului, acest termen curge de la primirea comenzii.

7.4. Vânzătorul are obligații de performanță defectuoasă cel puțin în măsura în care persistă obligațiile de performanță defectuoasă ale producătorului. Cumpărătorul este îndreptățit să își  exercite dreptul la performanță defectuoasă care apare în bunurile de consum în douăzeci și patru de luni de la primire.  Dacă pe ambalajul mărfurilor care urmează să fie vândute în instrucțiunile care însoțesc mărfurilesau într-o reclamă în conformitate cu alte reglementărieste indicatăperioada în care mărfurile pot fi utilizate se aplică dispozițiile privind garanția calității. Vânzătorul se angajează că, bunurile vor fi potrivite pentru utilizare normală pentru o anumită perioadă de timp sau că își vor păstra proprietățile normale. Dacă Cumpărătorul reclamat în mod corect Vânzătorului defectul mărfurilor, perioada pentru exercitarea drepturilor de la o performanță defectuoasă și perioada de garanție nu vor curge pentru perioada în care Cumpărătorul nu poate folosi mărfurile defecte.

7.5. Dispozițiile prevăzute la art. 7.4 din Termeni și condiții nu se aplică mărfurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit prețul mai mic, pentru uzura mărfurilor cauzate de utilizarea normală a acesteia; dacă se datorează naturii bunurilor. Cumpărătorul nu va avea dreptul la nici o performanță defectuoasă dacă Cumpărătorul a știut înainte de primirea mărfurilor că, mărfurile au un defect sau dacă Cumpărătorul însuși a provocat defectul.

7.6. Drepturile care decurg din răspunderea pentru defectele bunurilor se revendică la vânzător. Cu toate acestea, dacă certificatul eliberat Vânzătorului cu privire la domeniul de aplicare a drepturilor de răspundere pentru defecte (în sensul § 2166 din Codul civil), prevede repararea defectelor de o altă persoană, care este mai aproape de Cumpărător, acesta își exercită dreptul la performanță defectuoasă la această persoană. Cu excepția cazurilor în care o altă persoană, în conformitate cu teza anterioară, este destinată să efectueze reparația, vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate, unde acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește sortimentul de produse sau servicii vândute. Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului o confirmare în scris cu privire la momentul în care Cumpărătorul a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de gestionare a reclamației a solicitat Cumpărătorul; precum și confirmarea datei și a metodei de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și durata acesteia, sau o justificare scrisă pentru respingerea reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate de vânzător pentru reparații.

7.7. Cumpărătorul își poate revendica dreptul la performanță defectuoasă personal, la adresa U Sloupu 22, 385 01. Vimperk, telefonic la 00420 222 769 769 sau prin e-mail la agrofortel@agrofortel.ro

7.8. Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul despre modul de soluționare pe care l-a ales la momentul notificării defectului sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul Vânzătorului; acest lucru nu se aplică dacă cumpărătorul a solicitat repararea defectului, care se dovedește a fi ireparabil.

7.9. Dacă mărfurile nu au proprietățile specificate la punctul 7.2 din acești Termeni și condiții, cumpărătorul poate cere, de asemenea, livrarea de bunuri noi fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este nerezonabil datorită naturii defectului, dar dacă defectul privește doar o parte a mărfii, cumpărătorul poate cere doar înlocuirea piesei; dacă acest lucru nu este posibil, se poate retrage din contract. Cu toate acestea, dacă acest lucru nu este rezonabil având în vedere natura defectului, în special dacă defectul poate fi înlăturat fără întârzieri nejustificate, consumatorul are dreptul la eliminarea defectului gratuit. Cumpărătorul are dreptul să primească bunuri noi sau să îi fie înlocuite piesele defecte, chiar și în cazul unui defect care poate fi înlăturat, dacă nu poate folosi în mod corespunzător mărfurile pentru apariția repetată a defectului după reparare sau pentru un număr mai mare de defecte. În acest caz, consumatorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract.  Dacă cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu exercită dreptul de a primi bunuri noi fără defecte, de a înlocui piesele defecte sau de a repara mărfurile, acesta poate solicita o reducere rezonabilă din prețul e achiziție. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă din preț, și în cazul, în care Vânzătorul nu poate livra bunuri noi fără defecte, înlocui piesele defecte sau repara bunurile defecte într-un timp rezonabil sau dacă remedierea defectului îi produce Cumpărătorul dificultăți considerabile.

7.10.     Oricare dintre părți are dreptul în temeiul § 1923 din Codul civil va avea dreptul, de asemenea, la rambursarea costurilor suportate în mod rezonabil pentru exercitarea acestui drept.

7.11. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.

 

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚIILE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata întregului preț de achiziție al mărfurilor.

8.2. Vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul § 1826 alin. 1, lit. e) din Codul civil.

8.3.      Reclamațiile sunt tratate de vânzător prin intermediul adresei de e-mail agroforel@agrofortel.ro. Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului.

8.4.      Inspecția comercială cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs, este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de cumpărare.

8.5. Centrul European pentru Consumatori Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de Internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 Mai 2013 privind soluționarea litigiilor on-line privind consumatorii și modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22 / CE (Regulamentul de soluționare a litigiilor pentru consumatori online).

8.6. Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul activității sale comerciale se realizează în sfera de competență a biroului de licențe comerciale adecvat. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este realizată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială realizează, printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992, privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.7. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul schimbării circumstanțelor în sensul §1765 alin. 2Codul civil.

 

9. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

9.1. Obligația acestuia de a informa cumpărătorul în sensul art. 13 Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) („Regulamentul GDPR") Referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul executării Contractului de Cumpărare, în scopul negocierii Contractului de cumpărare și pentru îndeplinirea obligațiilor publice ale vânzătorului îl execută prin intermediul unui document separat.

 

10. TRIMITAREA MESAJELOR DE AFACERI ȘI STOCAREA DE COOKIES

10.1. Cumpărătorul este de acord în sensul § 7 alin. 2 din Legea nr. 480/2004 Coll., Privind anumite servicii ale societății informaționale și modificările aduse anumitor acte (anumite acte privind societatea informațională), astfel cum a fost modificată, prin trimiterea de comunicații comerciale la adresa de e-mail sau la numărul de telefon al Cumpărătorului. Obligația acestuia de a informa cumpărătorul în sensul art. 13 din Regulamentul GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicații comerciale este realizată de vânzător printr-un document separat.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea cookie-urilor pe computerul său. Dacă este posibil să efectueze o achiziție pe site-ul web și să îndeplinească obligațiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare fără a depune așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate oricând să retragă consimțământul în conformitate cu teza anterioară.

11. LIVRARE

11.1.     Informațiile pot fi trimise cumpărătorului la adresa sa de e-mail.

12.DISPOZIȚII FINALE

12.1. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este reglementată de legislația cehă. Alegând dreptul în conformitate cu teza precedentă, consumatorul care este consumator nu este lipsit de protecția oferită de dispozițiile ordinii juridice de la care nu există derogare contractuală, și care, în lipsa alegerii legii, s-ar aplica altfel în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale.

12.2. Dacă vreo prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine nulă sau ineficientă, o dispoziție a cărei semnificație este cât mai aproape posibil de dispoziția nulă înlocuiește dispoziția nulă. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

12.3. Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, sunt arhivate de vânzător în formă electronică și nu sunt accesibile.

12.4. Un formular de retragere model este atașat la Termeni și condiții din contractul de cumpărare.

12.5. Detalii de contact ale vânzătorului: adresa pentru retur U Sloupu 22, 385 01. Vimperk, adresa de e-mail agrofortel@agrofortel.ro, telefon 00420 222 769 769.

 

În Praga, în data de 1/10/2020      

Abonați-vă la newsletter

... și fiți informat despre super ofertele noastre